آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهرستان خنداب ، شهر خنداب ، بلوار یادگار امام خمینی (ره) جنب فرمانداری
تلفن : ۵۶۲۲۲۶۳-۰۸۶۳
کدپستی : ۳۸۴۱۹۷۳۸۴۱
پست الکترونیک : info@khondab.ir