اخبار

ترکیب هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر خنداب

در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر ، پیرو هماهنگی انجام شده جلسه شورای اسلامی شهر خنداب با حضور آقای مهندس خزائی پور فرماندار محترم شهرستان خنداب راس ساعت 10 صبح مورخ 14/5/1400 در محل دفتر کار فرماندار تشکیل شد و با توافق انجام شده ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر خنداب به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان ملاحظات
1 اسماعیل نیلچی رئیس شورا 5 رأی
2 سهراب رضایی نائب رئیس شورا 5 رأی
3 یعقوب محمد جو خزانه دار شورا 5 رأی
4 ولی اله احمدی منشی شورا 5 رأی
5 علی اصغر یادگاری سخنگوی شورا 5 رأی