اخبار

مهندس مهدی احدی شهردار خنداب شد

در اولین جلسه شورای محترم اسلامی شهر خنداب در خصوص انتخاب شهردار  که در دفتر شورا  با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل گردید.  پس از تلاوت کلام الله مجید و بیان دیدگاههای اعضا در مورد گزینه های مورد نظر برای تصدی شهردار، در نهایت آقای مهدی احدی با کسب تعداد 5  رأی از مجموع کل آراء بعنوان سرپرست شهرداری خنداب انتخاب و منصوب گردید .