اخبار

مسابقه سبزه آرایی

همزمان با فرارسیدن سال جدید شهرداری خنداب برگزار میکند🌱🌸🌱

مسابقه سبزه آرایی🍀
🎁همراه با جوایز نفیس🎁

ملاک های انتخاب بر اساس آیتم های چون (خلاقیت و نوآوری ، طراوت و شادابی ، رویش یکسان و مناسب سبزه ها) می باشد.
هر شرکت کننده می تواند حداکثر دو اثر را به مسابقه معرفی نماید .
شرکت کننده بایستی اسم خود را روی برگه نوشته و در کنار سبزه قرار دهد و عکس بگیرید.

شرکت کنندگان باید تا تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱عکس اثر خود را به آیدی👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

@Noroz1401s
ارسال نمایند.
❇️به برندگان جوایز نفیس اهدا میگردد.❇️

#روابط عمومی شهرداری خنداب