اخبار

نصب میزهای پینگ پنگ در پارک های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری خنداب، با هدف ترویج فرهنگ ورزش های همگانی عملیات نصب میزهای پینگ پنگ که توسط شهرداری خنداب تهیه شده بود، در پارک ساحلی و پارک فرهنگ توسط عوامل اجرایی شهرداری خنداب انجام گرفت.