اخبار, عمرانی

عملیات لکه گیری آسفالت

شهردار خنداب گفت: با اشاره به اینکه بهسازی، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر از جمله مطالبات جدی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری می باشد، افزود: در این راستا شهرداری برای جلب رضایت شهروندان تمامی خیابان ها و معابری که نیاز به ترمیم و بهسازی دارند را طبق برنامه ریزی های قبلی و با اولویت بندی لکه گیری و آسفالت می نماید.

احدی در آخر عنوان کرد: عملیات لکه گیری آسفالت توسط اکیپ آسفالت و با نظارت حوزه عمرانی شهرداری و با هدف رسیدگی به مطالبات شهروندان و بر طبق اولویت بندی و نیاز هر معبر یا مسیر انجام شده است.