اخبار, عمرانی

آسفالت کوچه عدل

به گزارش روابط عمومی شهرداری خنداب یکی از مطالبات اصلی شهروندان بهسازی و زیباسازی شهر می باشد در همین راستا به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان و بهسازی معابر با تلاش واحد عمران شهرداری کوچه های جدولگذاری شده آسفالت شد.