اخبار

جلسه ایجاد شهرک جدید برای شهرداری

برگزاری جلسه در خصوص بررسی مشکلات شهرک گلخانه ای و ایجاد شهرک جدید برای شهرداری