اخبار

اولین جلسه اداری شهرداری با حضور شهردار و کارکنان شهرداری 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خنداب: اولین جلسه اداری شهرداری خنداب با حضور شهردار و کارکنان شهرداری برگزار گردید.مهندس احدی شهردار خنداب ضمن تبریک سال نو و تشکر از کارکنان جهت عملکرد مثبت در سال گذشته و همچنین عملکرد خوب در استقبال از بهار 1403 خواستار ارایه برنامه کاری واحدها شد و اضافه نمود باید بکوشیم با همشهریان خود در همه امور نهایت همکاری را داشته به طوری که هدف اصلی ما بعد از رضایت خدا رضایت کامل ارباب رجوع باشد.احدی افزایش سطح آگاهی و فعالیت واحدها،همچنین رعایت انضباط کاری و ورود و خروج کارکنان را خواستار شد.شهردار خنداب ابراز امیدواری کردند که در سال جاری کارکنان با تکیه بر تلاش مجدانه در سایه داشتن برنامه کاری در ارتقاء سطح عملکرد خود نقش بسزایی داشته باشند